Varbergs fästning 1612

Vi tar dig med 400 år tillbaka i tiden…

Träd in i kanonrummens mörker och upplev fästningens historia på ett unikt sätt! I bastion Vita munken, ett av fästningens dolda rum, öppnar vi ett fönster mot historien och förflyttar oss tillsammans 400 år tillbaka i tiden, till 1612. Ett år då en rad dramatiska händelser utspelar sig på och kring den nybyggda fästningen. Direkt på bastionens väggar projiceras scener ur krigsslag, svenskarnas nedbränning av staden Ny Varberg och högreståndsbröllop på Varbergs slott. Er guide ger en kort introduktion.

“Som att historien får liv, det man ser spelas upp på stenväggarna har ju hänt precis här på platsen man sitter” /Besökare sommaren 2012
 

Trailer “Varbergs fästning 1612”

 
“1612”  möjliggörs genom IKON, ett EU-projekt som syftar till att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla kulturmiljöer och baseras på ny forskning kring Varbergs fästning och 1600-talet vid Riksarkivet i Köpenhamn.
www.ikon-eu.org