För eleven

BOCKSTENSMANNEN

Klicka in på www.bockstensmannen.se, här hittar du fakta, bilder och särskilda sidor för skolan.

Sök i våra arkiv via din dator

Tack vare ett samarbete med Hallands Arkivförbund finns nu sökbart på nätet hela arkivbeståndet med arkivförteckningar för Folkrörelsernas arkiv i norra Halland samt delar av arkiven med arkivförteckningar i museets arkiv!

Du når beståndskatalogen genom att klicka på Hitta Arkiv i Halland.

Här söker Du antingen i de samordnade databaserna eller också på respektive institution.

Tveka inte att kontakta 1:e arkivarie Anna-Lena Nilsson, 0340 – 828 34,
eller arkivassistent Anders Andersson , 0340 – 828 43 för ytterligare uppgifter om våra olika arkivbestånd.

Folk i rörelse

Är en webbplats där det samlats arkivdokument från Sveriges föreningsarkiv och är ett nytt digitalt läromedel, som handlar om folkrörelsernas och demokratins framväxt. Urvalet är gjort med tanke på gymnasieskolan, men är givetvis öppet att använda för såväl allmänt intresserade som studiecirklar och andra lärandemiljöer.

Klicka på länken Folk i rörelse+

Arkivmaterialet som tillgängliggörs på Folk i rörelse får användas inom skolan och för privat bruk. För övrig användning kontaktas respektive aekivinstitution som förvarar dokumentet. Allt textinnehåll ägs av utgivaren, som är föreningsarkivens samorganisation Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).

 

 

Bockstensmannen har en egen hemsida!

Bild: Folk i rörelse

Dela detta med dina vänner