Skola

Ett besök på museet och fästningen kan fungera både som en introduktion i ett ämne och som en fördjupning av ett tema eller en epok. Vi erbjuder visningar av Varbergs fästning och museets utställningar liksom stadsvandringar och studielådor.

 

Fotosalong om fred och konflikt manar till diskussion

Fotosalongen Varberg 2015 fokuserar på fred i dess vidaste bemärkelse. Starka bilder från krig, konflikter, miljöförstöring och människohandel kan verka förlamande, men vi vill väcka engagemang, skapa diskussion och resonera runt lösningar! Hur bygger vi fred idag och hur kan den enskilda människan bidra till ett bättre samhälle? (åk 7-gymn)

Lärarhandledning Fotosalongen Varberg 2015

Aleppo, Syria Nine year old Alladin collects used ammunition near the frontline in Aleppo to sell as metal.

Nyhetsbrev

Läs om Fotosalongen för åk 7-9 samt gymnasieskolan 2015-09-10 Fotosalong med tema konflikt och fred
Läs om vårens visningar för gymnasieskolan  2015-02-13 Nyhetsbrev gymnasiet
Läs om vårens visningar för grundskolan 2015-02-12 Nyhetsbrev grundskola
Läs om fortbildning och inspiration i Skola Fortbildning 2014-11-26
Läs om fortbildning och pedagogiska program i Nyhetsbrev Skola 2014-10-30
Läs om våra lärarkvällar, nya utställningar och skolprogram i Nyhetsbrev Skola Augusti 2014

Med plats för många skolklasser!

Museets lokaler i Västra längan byggdes om under 2013-2014 och nu har vi bättre kapacitet att ta emot skolklasser än tidigare. Här finns ny en rymlig reception, kapprum med gott om krokar och förvaringsskåp och ett kafé, och nya basutställningar.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kultur!

I vårt uppdrag ligger att förmedla hela regionens kulturhistoria och här kan vi skräddarsy visningar av museets samlingar, arkiv, bilder och föremål utifrån läroplanen och era speciella önskemål.

I museet finns både nya basutställningar, tillfälliga utställningar och ett pedagogrum för barngrupper.

Kontaktperson  Åsa Axberg asa.axberg@museumhalland.se – 0340 – 828 35
Bokning – Marie Antonsson  0340 – 828 45 

Sök i Region Hallands kulturkatalog för barn och unga

www.regionhalland.se/kulturbarnunga

 

Reserabatt till kulturen i Halland

Region Halland har beslutat om ett program för att öka tillgängligheten till det rika och levandekulturlivet i hela Halland. Gör subventionerade besök med skolklassen till följande besöksmål: Tjolöholms slott, Äskhults by, Hallands kulturhistoriska museum, Teater Halland, Naturum Getterön, Världsarvet Grimeton, Falkenbergs museum, Teater Albatross, Hallands Konstmuseum, Mjellby Konstmuseum, Teckningsmuseet i Laholm, Lindekullen i Hyltebruk, Friesminnet i Femsjö och Bonadsmuseet i Unnaryd.

Läs mer på Region Hallands sida om reserabatt+

Vi söker deltagare till referensgrupp för utveckling av pedagogiska program

Vill du vara med och utveckla museet och våra pedagogiska program? Vill du vara med i vår referensgrupp? Kontakta ansvarig för skola Åsa Axberg, asa.axberg@museumhalland.se 0340 – 828 35.

Skola