Skola

Museet åter öppet för skolbesök och visningar!
Efter närmare två år av ombyggnad är museet öppet med nya utställningar, nytt program och pedagogrum för barngrupper.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kultur!

I vårt uppdrag ligger att förmedla hela regionens kulturhistoria och här kan vi skräddarsy visningar av museets samlingar, arkiv, bilder och föremål.

Kontaktperson - Åsa Axberg - 0340 – 828 35
Bokning - Marie Antonsson –  0340 – 828 45 


Sök i Region Hallands kulturkatalog för barn och unga

www.regionhalland.se/kulturbarnunga

Skola