Museets samlingar består av föremål, arkiv, bilder, bibliotek
och speglar länets folkkultur – med en tonvikt på 1800- och 1900-talen

Sedan 1963 ingår även Folkrörelsernas arkiv i norra Halland – med sina arkiv – som en självständig del.
Bildsamlingen innehåller ca 200 000 fotografier, och föremålssamlingen består av ca 70 000
kulturhistoriska föremål, samt 80 000 arkeologiska fynd.

Se respektive ämnesområde för kontakt, bildbeställningar och bokning av besök

Våra samlingar

Arkiv

9548.arkivet

Museets arkiv består av flera olika delar; Folklivsarkivet, topografiska arkivet, urklippsarkivet, bildarkivet, filmarkivet, ljudarkivet

Läs vidare +

Föremål

platt

1916 bildades Norra Halland Kulturhistoriska Förening vars samlingar ställdes ut i Mellersta valvet på Varbergs fästning....

Läs vidare +

Bibliotek

Foto:Sxc.hu

Museets bibliotekskatalog: Här kan du söka bland tusentals titlar med anknytning till Hallands historia, lokala författare...

Läs vidare +

Bilder

Kaffepaus i skörden, Ölmevalla 1950-tal. Foto: Rune Öberg, museets bildarkiv

Hallands kulturhistoriska museum arkiverar och förvaltar dryga 200 000 historiska och samtida fotografier från hela länet!

Läs vidare +